Wedstrijdreglement

1. Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator).

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

2. Looptijd en timing

Deelnemen aan deze wedstrijd kan van 16 september, 00u00 tot en met 02 oktober, 23u59. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.

3. Prijzen

Toegang tot de Efteling, busvervoer en een frietjeslunch voor 25 personen.

Busvervoer heen en terug Kaatsheuvel, vanuit één te bepalen plaats uit Limburg, zonder tussenstops.

4. Deelname aan de wedstrijd

Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens invullen.

Werknemers van Mediahuis, en personen wonend op hetzelfde adres, kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen niet als winnaar worden aangeduid.

De organisator kan dagelijks aan de deelnemers een e-mail sturen ter herinnering van een nieuwe mogelijke deelname. Via voormelde e-mail zal de deelnemer in de mogelijkheid worden gesteld om aan de organisator te melden dat hij/zij die dagelijkse e-mail niet langer wenst te ontvangen.

De organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden.

Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.

5. Aanduiding van de winnaar

Tenzij anders vermeld bij de wedstrijdinformatie, worden de winnaars van een prijs bepaald op basis van een juist antwoord op de wedstrijdvraag en op basis van volgende schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers zullen aan de wedstrijd deelgenomen hebben bij het einde van deze wedstrijd? Winnaars van de prijs zijn de deelnemers van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de wedstrijdvraag en op de schiftingsvraag heeft ontvangen. Bij afwezigheid van het juiste antwoord op de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie de organisator als eerste het antwoord heeft ontvangen dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde.

Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

De winnaars wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangen zo nodig een mail met verdere informatie over hun prijs. Indien de prijs dient te worden afgehaald dan verliest de winnaar ieder recht op de prijs indien hij deze niet binnen de vermelde periode afhaalt. Prijzen worden enkel verzonden in België indien dat uitdrukkelijk vermeld wordt bij de wedstrijdinformatie. Winnaars die niet in België wonen, moeten hun prijs zelf afhalen tijdens de kantooruren bij de organisator in 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2.

Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.

Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. Indien het gaat om een prijs op naam (reizen, abonnementen, enz.), dan staat deze automatisch op naam van de winnaar. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen. De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.

6. Privacy

De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op https://mediahuis.be/privacy-policy.

Startpagina