Steven Vandeput

Steven Vandeput (Hasselt, 30 maart 1967) is een Belgisch politicus voor N-VA.


Steven Vandeput was minister van Defensie en Ambtenarenzaken tussen 2014 en 2018. Hij werd burgemeester van Hasselt na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Steven Vandeput werd lid van het Vlaams Parlement na de Federale verkiezingen in 2019.