Ruben Lemmens

Ruben Lemmens is gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg sinds 2016.


VKW Limburg is een werkgeversorganisatie met een groot netwerk. Tussen 2010 en 2016 was hij kabinetssecretaris van het kabinet van Vlaams Minister Jo Vandeurzen (Minister van Welzijn, volksgezondheid en gezin).