Poëzie

Poëzie, ook wel dichtkunst genoemd, is een speciale vorm van literatuur waarbij de teksten uit versregels bestaan.


De klemtoon bij poëzie ligt op de esthetische vormgeving. Metrum, klank, symboliek zijn allemaal belangrijke onderdelen om een bepaalde betekenis over te brengen op de lezer of luisteraar. Deze betekenis wordt dan ook zelden letterlijk naar voren gebracht.