Literatuur

Literatuur, wanneer het gaat om de geletterde kunstvorm, betreft een verzameling van geschreven fictie, drama of poëzie.


Er zijn twee manieren om literatuur te definiëren. Enerzijds kan men literatuur naar waarde schatten op basis van esthetische argumenten, anderzijds kan men naar gezaghebbende instituties kijken zoals uitgevers die enigszins bepalen wat literatuur is en wat niet. De Belgische literatuurprijzen die literatuur van excellente makelij belonen zijn bijvoorbeeld de Gouden Uil en de Libris Literatuurprijs.