Hof van Assisen

Het hof van assisen is een rechtscollege die dient om vonnissen uit te spreken over misdaden, politieke delicten en drukpersmisdrijven (behalve die van xenofobische en racistische aard). Het hof van assisen van Limburg is gevestigd in Tongeren.


Het hof van assisen bestaat uit twee delen: het hof en de volksjury. Het hof bestaat uit een voorzitter, raadsheer in het hof van beroep en twee bijzitters. De volksjury bestaat uit twaalf gezworenen. Elk proces zetelen er andere burgers in de volksjury.