Everzwijnen in Limburg

Het te grote aantal everzwijnen in Limburg zorgt voor veel overlast.


De populatie everzwijnen in Limburg is zo groot dat het heel moeilijk is om onder controle te krijgen. De overlast van de everzwijnen bestaat uit het beschadigen van tuinen en het veroorzaken van auto-ongelukken door de weg over te steken. De everzwijnen komen ook soms agressief uit de hoek en vallen fietsers en wandelaars aan. Hubertus Vereniging Vlaanderen roept op om intensiever te jagen op de everzwijnen. Landschap vzw vindt echter dat er geen sprake is van overpopulatie en dat de dieren nuttig te gebruiken zijn.