CD&V

CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams) is een Vlaamse politieke centrumpartij die oorspronkelijk is opgericht in 1945 als CVP.


CD&V profileert zichzelf als een beweging van geëngageerde mensen en als partner van gezinnen, ondernemers en verenigingen. Na de Federale verkiezingen van 2019 is het de derde grootste partij in het Vlaams Parlement en de op vijf na grootste partij in de Kamer van volksvertegenwoordigers, na N-VA , PS, MR, Vlaams Belang en Open VLD. Na de provincieraadsverkiezingen in 2018 behaalde CD&V één vierde van de stemmen in provincie Limburg, wat het de grootste partij in Limburg maakt.
De bekendste Limburgse politici voor CD&V zijn Wouter Beke en Jo Vandeurzen.