Na de oorlog vroegen de Belgische bisschoppen aan alle parochiepastoors en kloosterordes om de gebeurtenissen uit hun gemeente op papier te zetten. Die zogenaamde pastoorsverslagen vormen een bijzonder gedetailleerde beschrijving van het leven in de Limburgse parochies.

Bron: Karel Verhelst m.m.v. Raf Van Laere, De Eerste Wereldoorlog in Limburg. Verslagen, 2 dln. Hasselt : Provincie Limburg, 1997.
In samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg.