Drie op de tien slaapt slecht

Op 21 maart wordt de eerste internationale dag van de slaap georganiseerd. Het initiatief gaat uit van de vereniging Euro RSCG Healthcare in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Bedoeling is een antwoord te geven op vragen over slapeloosheid, slaaptekort en de gevolgen ervan in het dagelijkse leven.

Volgens recente studies heeft 20 tot 30 procent van de bevolking te maken met slaapstoornissen, dat wil zeggen problemen om in te slapen of 's nachts vaak wakker worden. Van de slapelozen zijn 70 procent vrouwen. De helft van de werkongevallen zou toe te schrijven zijn aan slaaptekort, alsook 45 procent van de verkeersongevallen en 28,9 procent van de ongelukken in huis.