Blokkers naar mis in Genk uit protest

Kamerlid Alexandra Colen van het Vlaams Blok heeft zondagmorgen samen met haar partijgenoten Frank Vanhecke en Gerolf Annemans de mis bijgewoond in de dominicanenparochiekerk van Genk-Termien. Ze deden dat uit protest tegen de weigering van het parochieteam om de viering van het vijftigste huwelijksjubileum van het Genkse echtpaar Wenmeekers in de kerk te laten doorgaan.

BELGA

Leen Wenmeekers (72) is gemeenteraadslid van het Vlaams Blok in Genk. Het parochieteam van Termien had de aanvraag voor een speciale viering naar aanleiding van hun jubileum negatief geadviseerd omdat het echtpaar geen lid is van de parochie Termien en uit vrees voor een Vlaams Blok-samenkomst in de kerk.

Uit protest daartegen deelden Colen en haar partijgenoten zondag voor de aanvang van de mis pamfletten uit aan de kerkgangers "tegen de uitsluiting, de discriminatie en de onverdraagzaamheid waarvan het Genks parochieteam blijk geeft ten aanzien van een bejaard Vlaams Blok-echtpaar". Er deden zich geen incidenten voor.

Colen stuurde eerder al ook al een brief naar de bisschoppen, waarin ze ermee dreigde het wetsvoorstel van PRL-senator Alain Destexhe te zullen steunen. Destexhe wil de regeling afschaffen waarbij de wedden en pensioenen van bedienaars van erediensten ten laste vallen van de belastingsbetaler.