Voorlopig geen wateroverlast in Limburg

Limburg blijft zondag voorlopig gespaard van wateroverlast. Het waterpeil van respectievelijk de Herk, de Gete, de Demer, de Aabeek en de Maas - rivieren die traditioneel voor problemen zorgen - staat hoog maar is sinds zondagmorgen 1.00 uur stabiel.

BELGA

Het waterpeil van de Maas en de Herk is zelfs lichtjes gedaald