NV Nieuw Temse wil 1.000 jobs creëren

Print
De NV Nieuw Temse, een vennootschap rond de Groep Cordeel en een consortium van banken, mag zich de nieuwe eigenaar van de terreinen van de Boelwerf noemen. Ze betaalt 750 miljoen voor de gronden. Die moeten over 24 maanden bouwrijp zijn. De NV maakt zich sterk dat er in het gebied duizend jobs kunnen worden gecreëerd.
BR>De verkoop is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank van koophandel in Sint-Niklaas. Die machtigde donderdag de curatoren om de verkoop aan de NV Nieuw Temse te beklinken. Daarmee komt er zes jaar na het faillissement van de Boelwerf eindelijk een doorbraak in het dossier.
Dirk Cordeel van de gelijknamige bouwonderneming werpt zich daarbij op als de sterke man. Hij verbindt er zich toe om de helft van de oppervlakte te reserveren voor woningbouw. De andere helft wordt ter beschikking gesteld van KMO's, ambachten, lichte industrie en diensten. Binnen die twee grote zones plant de nieuwe eigenaar ruimte voor groenvoorziening, recreatie en watergebonden sporten.
"Er wordt een bijkomend dorp ontwikkeld, waarin gezellig leven, wonen en werken in perfecte harmonie samengaan", verklaart Cordeel. "We willen het terrein binnen twee jaar bouwrijp hebben. Die termijn is niet alleen nodig voor de sanering van de bovengrond. Voor de inrichting van de woonzone is een gewestplanwijziging of de opmaak van een BPA nodig."

Verkavelaar


De NV Nieuw Temse gaat als verkavelaar optreden. Cordeel wil zijn collega's de kans geven om delen van het terrein aan te kopen om erop te bouwen. Wat de tewerkstelling betreft, garandeert de NV dat er duizend jobs in het gebied zullen worden gecreëerd.
"Dat is goed nieuws", reageert ACV-secretaris Piet Callens. "De gemiddelde tewerkstelling per hectare in de regio bedraagt twintig jobs. De doelstelling van de NV Nieuw Temse stemt overeen met een tewerkstelling van dertig mensen per hectare. Het is bovendien een goede zaak dat er geld vrijkomt voor de schuldvorderingen van de ex-werknemers."
René Stroobant, het boegbeeld van de syndicale strijd van de scheepsbouwers, noemt dit het orgelpunt van een historische zaak voor het Waasland. "De werknemers zijn blijven strijden voor tewerkstelling. Met de garantie van duizend nieuwe jobs halen ze hun slag thuis. Nu blijkt het een goede zaak te zijn dat de curatoren voet bij stuk hielden en niet te vlug verkochten", klinkt de ABVV'er enthousiast.
Curator Jozef Dauwe noemt zich een gelukkig man. "De nieuwe eigenaar heeft een prachtig project in petto voor Temse. De verkoop stelt ons vooral in staat om de ontslagen werknemers tenminste nog de helft van hun tegoeden uit te betalen. We hopen dat we dit tegen medio 2001 kunnen waarmaken", besluit Dauwe.