Vlamingen leven wel langer maar krijgen minder baby's

Print
In 1998 stierven in Vlaanderen 68.229 mensen, exact 5.352 méér dan er geboren werden. Vlamingen krijgen al jaren na mekaar minder kinderen, het geboortecijfer ligt hier beduidend lager dan bij Walen of Brusselaars. Bij Vlaamse vrouwen leeft ook de tendens om het krijgen van kinderen uit te stellen tot latere leeftijd.
BR>De 'Gezondheidsindicatoren 1998', de jaarlijkse publicatie van de administratie gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, werd woensdag uitvoerig uit de doeken gedaan.
De levensverwachting ligt in Vlaanderen een stuk hoger dan in de andere twee gewesten. Een en ander heeft tot gevolg dat de jongerenpopulatie afneemt en dat de Vlaamse bevolking erg aan het vergrijzen is. Onder de senioren nemen de 85-plussers een steeds grotere plaats in. Naar schatting vier op de tien van de overlijdens vóór de leeftijd van 65 moeten 'vermijdbaar' worden genoemd.
Dat zette Mieke Vogels, minister van Gezondheid, Welzijn en Gelijke Kansen, aan tot een vijftal beleidsopties, gericht op een veiliger en gezonder leven:
* minder roken;
* meer aandacht voor gezond voedsel;
* systematische - en gratis - screening van borstkanker bij vrouwen in de risicoleeftijd van 50 tot 70 jaar;
* het aantal (verkeers)ongevallen terugdringen;
* de vaccinatiegraad bij kinderen verhogen.