Vele artsen raden gsm'en af

Een kwart van de artsen zegt aan bepaalde patiënten het gebruik van een gsm af te raden. Het gaat vooral om dragers van een pacemaker. Dat blijkt uit een bevraging van 500 huisartsen en specialisten. De resultaten staan vandaag in De Artsenkrant. Vooral oudere pacemakers kunnen tijdelijk ontregeld raken in de nabijheid van zaktelefoons. De recentere zijn veel beter beschemd.
BR>Meer dan 90% is van mening dat in ziekenhuizen het gebruik van gsm's door patiënten zo niet verboden, dan toch ten minste gereglementeerd moet worden. De voornaamste reden is het gevaar dat dit gebruik ziekenhuistoestellen zou kunnen storen.
Anderzijds vindt bijna de helft van de artsen dat gsm-gebruik weinig of geen problemen oplevert voor de gezondheid. Een derde vindt het gezondheidsrisico klein.