Splitsing van L&H lijkt stilaan onvermijdelijk

Print
Vandaag dinsdag komt de raad van bestuur van Lernout & Hauspie opnieuw bijeen. Het management moet nagaan hoe het bedrijf zich zal opstellen nadat de handelsrechtbank eind verleden week een gerechtelijk akkoord weigerde. Nu blijkt dat ook de figuur van medestichter Jo Lernout steeds meer in vraag wordt gesteld. Precies daarom zou het kunnen dat de vergadering van vandaag nog even uitgesteld wordt.
BR>Dit kan nog maar eens een beslissende dag worden voor L&H. De raad van bestuur moet zich over drie opties buigen die nog voorliggen. Ofwel wordt een beroep ingediend tegen het vonnis van de Ieperse handelsrechtbank om geen gerechtelijk akkoord toe te kennen. Ofwel wordt een nieuw gerechtelijk akkoord aangevraagd. Derde optie: L&H trekt zich niets aan van de Belgische rechtspraak en zoekt bescherming tegen zijn schuldeisers onder het chapter 11, de procedure die eerder al toegekend werd in Amerika. Daarmee dreigt de splitsing tussen de Belgische en de Amerikaanse activa van het bedrijf. Of dit werkelijk kan moet nog uitgezocht worden door de advocaten. L&H wordt juridisch geassisteerd door het advocatenbureau Lloef Claeys Verbeke.

Duerden


In de Amerikaanse optiek komt de figuur van mede-stichter Jo Lernout in opspraak. Overigens vlot het al geruime tijd niet erg tussen Lernout en John Duerden, de Amerikaanse afgevaardigd-bestuurder van L&H. Die kwam aan het hoofd van L&H nadat Jo Lernout en zijn partner Pol Hauspie eerder al een stap terug dienden te zetten. Duerden was destijds manager van Dictaphone, het Amerikaanse spraakbedrijf dat overgenomen werd door L&H. Duerden zou zich al verscheidene keren geërgerd hebben aan het optreden van Lernout. Die blijft zich naar buitenuit erg optimistisch opstellen. Waarvoor hij trouwens zwaar gekapitteld werd door de rechtbank van koophandel. Duerden zou daarom met de idee spelen om het Belgische L&H en zijn verleden te laten vallen en bij voorkeur de kaart te spelen van de Amerikaanse tak van het bedrijf. Ook voorzitter Roel Pieper zou het in die richting zoeken.
Heeft Jo Lernout in de afgelopen dagen trouwens contact opgenomen met het Duitse Siemens? De Duitsers zouden eventueel interesse betonen voor L&H? Ook die interventie zou Lernout kwalijk genomen zijn. Bij Siemens in München geeft men geen commentaar "op geruchten".