Driekwart bedrijven doet niet aan e-business

Driekwart van de Limburgse middelgrote bedrijven is niet bezig met e-business. Toch gelooft 90 procent van diezelfde bedrijven in handel via internet. Dat blijkt althans uit een onderzoek dat de Jong Economische Kamer van Hasselt bij 300 bedrijven met meer dan vijftig werknemers liet uitvoeren.
BR>«We hebben met dit onderzoek geen wetenschappelijke doelstellingen. Wel een beeld schetsen van de stand van zaken met betrekking tot de e-business in Limburg,» zegt Luc Vandeweyer, voorzitter van de Jong Economische Kamer in Hasselt.
Het resultaat van dit onderzoek werd donderdagavond toegelicht tijdens een seminarie in de Kamer voor Handel en Nijverheid Limburg. Advanced Network Engineering, een bedrijf gespecialiseerd in netwerken en e-infrastructuur nam in november, in opdracht van de Hasseltse afdeling van de Jong Economische Kamer, zo'n 300 middelgrote bedrijven onder de loep. Daaruit blijkt dat iets meer dan zeventig procent geen handel voert via internet. Luc Vandeweyer: «27,7 procent doet dat wel, en dat is een vrij matige score.»
Opvallend is dat negen op tien van de respondenten beweert in de kracht van e-business te geloven. Toch is slechts 55 procent er van overtuigd dat die kracht ook voor eigen bedrijf kan gelden. Opmerkelijk is ook dat bijna de helft van de bedrijven geen plannen heeft om met e-business van start te gaan. Toch beweert meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven voorbeelden van succesvolle realisaties te kennen.