Etiket op auto moet de koper informeren over CO2-uitstoot

Vanaf 18 januari 2001 moeten in de Belgische showrooms alle auto's voorzien zijn van een goed zichtbaar brandstofetiket. Een EU-richtlijn wil dat de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van de wagen daarop vermeld staan. Kwestie van de koper in zijn keuze wat milieuvriendelijkheid bij te brengen. CO2 is immers mee verantwoordelijk voor het broeikaseffect, het langzame opwarmen van de aarde en alle kwalijke gevolgen die daaruit voortvloeien. Personenwagens zijn verantwoordelijk voor de de helft van de CO2-uitstoot in het verkeer. Nochtans wordt er nu al rekening mee gehouden dat België de afgesproken datum niet zal halen. Marjan Leicher, woordvoerder van minister Magda Aelvoet: «Vijf verschillende adviesraden moeten nog advies geven, daarna wordt dit in een Koninklijk Besluit ingepast en na het fiat van de ministerraad en de Raad van State, kunnen we aan de slag. Dat zal niet veel later dan de 18de zijn.»
BR>Heel wat studies hebben ondertussen de milieuonvriendelijkheid van de verschillende automerken in kaart gebracht. Dit jaar lanceerde de Amerikaanse Union of Concerned Scientists nog een lijst van de meest vervuilende autofabricanten. Drie van de vier ergste vervuilers waren de grote fabrikanten van Ford, DaimlerChrysler en General Motors. Vervuilend, maar het minst van allemaal, waren de Honda-voertuigen. Volgens het CEP (Council on Economic Priorities) is Volvo de grootste vuilspuiter.
Sinds een vijftal jaren hebben vooral Europese en Japanse autofabricanten de CO2-uitstoot van hun nieuwe wagens met gemiddeld 6% verminderd. Dat er desondanks toch nog veel rotzooi de lucht wordt ingereden, komt omdat bijvoorbeeld in België de gemiddelde auto bijna 7 en een half jaar oud is en zonder katalysator rondboert.