Zijn beurswinsten vrij van belastingen?

Het is duidelijk dat de Belg de weg naar de beurs gevonden heeft. De onfortuinlijke beursavonturen van een aantal Belgische ondernemingen kunnen het enthousiasme nauwelijks temperen. Over het algemeen is men het er over eens dat winsten die behaald worden door op de beurs te 'spelen', vrij van belasting zijn. Toch moet dat enigszins worden genuanceerd.

BR>De basisregel is dat winsten die, zelfs occasioneel of toevallig, geboekt worden buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, en die voortvloeien uit 'enigerlei verrichting of

speculatie

', als 'diverse inkomsten' belastbaar zijn aan een tarief van 33%. Tenzij het gaat om verrichtingen die kaderen in het

normale beheer

van het privé-vermogen: zeg maar de transacties of beleggingen die een goed (maar ook voorzichtig) huisvader zou doen om zijn geld optimaal te laten renderen.

En hier knelt het schoentje soms. Waar ligt de grens tussen een goed huisvader en een speculant? Die grens bepaalt immers het verschil tussen belastingvrijstelling van de beurswinsten en een belasting aan 33%. Naar verluidt zouden bepaalde belastinginspecteurs eerder vlug van oordeel zijn dat beurswinsten belastbare diverse inkomsten zijn en aldus de belasting van 33% heffen.

Niet zo lang geleden is de minister van financiën hierover nog ondervraagd. Zijn antwoord lag in de lijn van de verwachtingen. De bepaling of iemand als 'beursspeculant' dan wel als 'goede huisvader' handelt, hangt van de concrete omstandigheden af. Elementen die daarbij in acht genomen worden, zijn de belangrijkheid van de behaalde winsten, het feit of er al dan niet met geleend geld belegd wordt, de omvang van de belegde sommen in verhouding tot het totale privévermogen, de regelmaat van de beursverrichtingen, het gebruik van professionele middelen zoals een online verbinding met de beurzen, enzovoort.

Voor de brave huisvader die zijn spaargelden via zijn bank of beursmakelaar in (hopelijk de juiste) aandelen belegt, zal er allicht geen probleem zijn. Anders is het gesteld voor beleggers die effecten kopen met van de bank geleend geld, en die een groot deel van hun vrije tijd doorbrengen voor computerschermen om de verschillende beurzen ter wereld te volgen. In dat geval kan de fiscus wel eens stellen dat de behaalde winsten aan 33% worden belast.

Ook de zogenaamde

rentenier

, die niets anders meer zou doen dan online alle beurzen ter wereld volgen om zijn fortuin zo goed mogelijk te beleggen, zou binnen schot kunnen komen. De fiscus zou kunnen stellen dat hij geen brave huisvader meer is, maar een gewone speculant. Erger nog, indien de fiscus zou kunnen aantonen dat zijn beurstransacties de enige activiteit van de rentenier uitmaken, en dus feitelijk een beroepswerkzaamheid uitmaken, dan zullen de behaalde winsten als

beroepsinkomsten

belastbaar zijn. En dat betekent dat de inkomsten niet aan 33% belast worden, maar aan de normale tarieven die, zoals geweten, kunnen oplopen tot bijna 60%.

Tenslotte nog twee opmerkingen. Ten eerste is het interessant te weten dat de regering blijkbaar geen wijzigingen heeft aangebracht aan de fiscaliteit van de beurswinsten. Er zal dus geen specifieke bepaling komen die winsten uit beurstransacties aan een bepaald tarief belast. Ondanks het feit dat de huidige 11-11-11-campagne hiervoor pleit. Ten tweede, de tegenpool van de principiële belastingvrijstelling van beurswinsten is dat de geleden

beursverliezen

niet aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Aangeboden door onze partners