Argenta-banken helpen klanten fiscus ontduiken

ANTWERPEN - Meerdere zelfstandige agenten van de Antwerpse spaarbank Argenta zijn al te ijverig geweest met het helpen van hun klanten om onroerende voorheffing te ontduiken op hun beleggingen. De instelling heeft daarom het contract met twee van hen beëindigd. Een aantal anderen werd verplicht de ontdoken roerende voorheffing alsnog te betalen.

J.V.G.

BR>De krant

De Standaard

pakte uit met het bericht dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) de fraude op het spoor was gekomen. Het bericht klopte slechts ten dele. «Wij hebben in hoofde van Argenta zelf nog geen strafbare feiten vastgesteld en dus ook geen zaak overgemaakt aan het parket,» stelde woordvoerder Van Cauwenberghe van de CBF.

Als financiële instelling is Argenta verplicht om geregeld controles uit te voeren op de naleving van de Belgische wetgeving. Verder moet ze maatregelen nemen om eventuele fiscale fraude tegen te gaan. In die controles is Argenta nooit sterk geweest. De instelling beschouwt ze vaak als overbodige kosten. Bij een steekproef moest de CBF dan ook vaststellen dat deze controle op heel wat punten nog kon worden aangescherpt.

De CBF eiste daarop dat Argenta de steekproef van de Commissie-inspecteurs zou uitbreiden naar de gedragingen van al haar zelfstandige agenten. Het verslag van die bevindingen moest tegen vandaag binnen zijn. Daarnaast vroeg de Commissie aan de Antwerpse spaarbank om meer structurele maatregelen uit te werken die moesten helpen voorkomen dat agenten nog zouden kunnen meehelpen aan het ontduiken van roerende voorheffing.