Stad Bilzen voortaan op het internet

'Bilzen in beeld', de Bilzense stadstelevisie, kan je dank zij het internet voortaan in elke uithoek van de wereld bekijken. Bilzen zette immers zopas haar eerste virtuele stappen op het internet. Via de website

www.bilzen.be

kan je niet alleen de Bilzense stadstelevisie bekijken, je krijgt er ook heel wat informatie over de stad en haar diensten, tot en met de uitslagen van de Groot-Bilzense sportclubs.

E.S.

BR>De site werd ontworpen door eigen personeel. Met het aanbod van de stadstelevisie 'Bilzen in beeld' zorgt de stad meteen voor een Limburgse primeur.

«Het is onze bedoeling deze website geleidelijk aan uit te bouwen tot een volwaardige informatiebron. Voorlopig vind je er de stadsgids-informatie, aangevuld met een wekelijkse kalender, de infoflits en 'Bilzen in beeld'. Maar het is onze bedoeling om via zoekfuncties alle mogelijke informatie over Bilzen te kunnen vinden. We denken bijvoorbeeld aan gemeentelijke subsidiereglementen, jaarverslagen, en nog veel meer.»

«Op termijn beogen we via het internet zelfs een digitaal gemeenteloket te openen. Dit moet het mogelijk maken allerhande formulieren via de website aan te vragen en terug te sturen,» vertelde burgemeester Steegen. Later wil de stad de burger ook de mogelijkheid bieden om via het net met de gemeente in discussie te treden of voorstellen te doen.

Voor de ontwerpers, Bart Achten en Jos Panis, was gebruiksvriendelijkheid het uitgangspunt. Zij zorgen ook voor de dagelijkse update van de site.