Secretaris van Diana schrijft schandaalboek

In Britse paleiskringen is onrust ontstaan over een aangekondigd boek van Patrick Jephson (44). Acht jaar was Jephson een van de trouwste medewerkers van wijlen prinses Diana. Zes jaar werkte hij zelfs als haar privésecretaris. Vooral over de scheiding van de prinsen van Wales weet Jephson veel. Tijdens de aanslepende procedure onderhield hij de contacten met Diana's advocaten. Letterlijk elk document uit het dossier is toen door zijn handen gegaan. Hij is dus in staat allerlei onthullingen te doen.

A.G.

BR>De Britse koningin heeft gisteren Patrick Jephson nog gesmeekt het boek niet uit te geven, maar die oproep kwam te laat. Volgens de Britse tabloid 'News Of The World' zou ze zelfs 1 miljoen pond (65 miljoen frank) hebben geboden om het boek niet te laten verschijnen. Het is maar de vraag of dat zwijggeld aangenomen wordt. De Britse zondagskranten hebben al aangekondigd dat ze volgende week uittreksels zouden publiceren.

Elk personeelslid van de koninklijke familie moet bij indiensttreding een gedetailleerd contract ondertekenen. Daarin wordt hem verboden ook maar iets naar buiten te brengen van wat hij binnenskamers hoort of ziet. Patrick Jephson zegt dat hij niet meer door die overeenkomst is gebonden, gezien zijn werkgeefster overleden is.