Bouwsector wil tijdelijke werkloosheid door blokkades

Door de blokkades van de truckers hebben verschillende Limburgse bouwvakkers vandaag een dagje vrijaf. Ook gisterochtend zijn busjes vol werknemers huiswaarts gekeerd. De blokkades van de boze wegvervoerders hebben immers ook tot gevolg dat heel wat bouwvakkers niet of laattijdig op de werven arriveren.

K.Me

BR>Bouwbedrijven die hun werknemers 's morgens met een bestelwagen richting Brussel of Antwerpen sturen, moeten 's avonds vaststellen dat de werkmakkers niks hebben kunnen verrichten. Dat komt omdat de vrachtwagens vol materiaal niet op de werf raken omdat ze ergens in het land vastzitten in een versperring. Bedrijven vinden het daarom zinvoller om de bouwvakkers niet meer op pad te sturen. Zo bevestigde ons gisteren enkele Limburgse bouwbedrijf.

Tijdelijke werkloosheid

De aannemers riskeren bovendien forse boetes indien ze de werken niet binnen de contractueel afgesproken termijn kunnen voltooien. Zowel de Confederatie Bouw als de KMO-bouwfederatie Nacebo vragen daarom aan de RVA om een periode van tijdelijke werkloosheid te erkennen. De wetgeving laat toe dat tijdelijke werkloosheid wordt ingeroepen als er sprake is van overmacht, wat volgens de bouwfederaties duidelijk het geval is. Als de werkgever er door de overmacht niet in slaagt zijn mensen aan het werk te zetten, wordt hij vrijgesteld van de verplichting om loon uit te betalen. Bij erkenning kunnen de werknemers dan een werkloosheidsuitkering krijgen. De eerste dag dat de bouwvakkers niet aan het werk kunnen door de blokkades is hun loon wel gewaarborgd.

Aftrekbaar

De Confederatie Bouw wil in dat verband ook een aanbeveling doen aan verkeersminister Durant. Die heeft voorgesteld om ter compensatie van de hoge brandstofprijzen een aantal fiscale maatregelen te treffen. De Confederatie wil nu dat het collectief vervoer van werknemers, zoals dat vaak gebeurt in de bouw, voor 100 procent fiscaal aftrekbaar wordt. Nu is dat voor minibusjes slechts 75 procent. Volgens de federatie zullen de bedrijven in dat geval meer tot collectief vervoer worden aangespoord en wordt het mobiliteitsprobleem hiermee eveneens aangepakt.

VHB, de beroepsvereniging van handelaren in bouwmaterialen, heeft trouwens beslist om door de hogere brandstofprijzen een dieseltoeslag van 1,35 procent aan te rekenen.