Het wordt toch een dure winter

De olielanden van de OPEC-organisatie hebben zondag beloofd dat ze vanaf 1 oktober 800.000 vaten olie per dag meer zullen produceren. Dat is volgens experten té weinig om de hoge prijzen van benzine en stookolie te doen dalen. De OPEC-belofte is een druppel op een hete plaat: de vraag in de Westerse industrielanden is bijzonder hoog.

AP/RC

BR>

De ministers van de tien OPEC-landen, die bijna 40 procent van de wereldproductie voor hun rekening nemen, besloten gisteren in Wenen hun officiële productie, thans 25,4 miljoen vaten, met 800.000 vaten te verhogen. Maar Saoedi-Arabië, het belangrijkste olieland, voerde al 600.000 vaten meer uit dan afgesproken; ook enkele andere OPEC-landen voerden heimelijk meer uit. De beloofde verhoging zal dus maar goed 100.000 vaten (van 159 liter) bedragen en dat is volgens experten veel te weinig om de prijzen aan de pomp op korte termijn te doen dalen.

De lichte productieverhoging kan de prijs nauwelijks drukken omdat de raffinaderijen die de ruwe olie bewerken niet meer vaten aankunnen. Een vroege winter in de Verenigde Staten of West-Europa zou de prijzen zelfs nog opdrijven.

De meer-productie zal vooral komen van Saoedi-Arabië, dat nu tien procent van de mondiale olieproductie voor zijn rekening neemt en zeker twee miljoen vaten per dag meer kan oppompen. Ondanks Amerikaanse druk durven de Saoedi's geen 'volle gas' geven omdat ze té veel kritiek zou krijgen van radicale landen als Iran, Venezuela en Libië; die zitten aan het maximum van hun productiecapaciteit en willen de huidige hoge prijs handhaven.

Saoedi-Arabië had aangedrongen op een officiële producieverhoging van ruim één miljoen vaten, maar dat cijfer is gisteren niet gehaald. Er is een bijkomend probleem: de Saoedische ruwe olie (of 'crude') is zware olie, met veel zwavel, en die is niet zo geschikt voor de raffinage van benzine en stookolie. Bovendien zijn de voorraden in de Westerse landen bijzonder laag en is de vraag bijzonder groot omwille van de bloeiende Westerse economie.

Veel zal afhangen van de reacties op de oliemarkt vandaag. Vrijdag waren de prijzen al licht gedaald. De OPEC-ministers lieten gisteren doorschemeren dat zij 'mikken' op een prijs van 25 dollar per vat; vorige week werd meer dan 34 dollar betaald. Zij deelden mee dat ze op 12 november de marktsituatie opnieuw bestuderen en eventueel nieuwe afspraken maken.

De reacties in de Verenigde Staten en Europa waren gisteren niet bijzonder positief. De Amerikaanse minister voor energie Richardson noemde het OPEC-besluit «slechts een stapje in de goede richting». De Duitse minister van transport Klimmt zei dat de OPEC «beduidend meer moet doen».