Antibiotica worden te vaak geslikt door mens en dier

Antibiotica zijn een veel, bijna zeker te veel, voorgeschreven en niet altijd even oordeelkundig genomen medicijn. Dat zegt prof. H. Goossens van de dienst Microbiologie van het UZ Antwerpen, op het achtste symposium over infectieziekten in de Scheldestad. Niet alleen mensen slikken te veel antibiotica, ook dieren krijgen te hoge doses van dat medicijn binnen.

Belga

BR>

Het antibioticabeleid in België was het centrale thema tijdens het symposium, dat zaterdag in het UZ van Antwerpen is georganiseerd. De recente cijfers over het antibioticagebruik in ons land blijven. In 1998 werd voor bijna 12 miljard 'antimicrobiele middelen voor systematisch gebruik' voorgeschreven, goed voor 16 procent van de kosten van het geneesmiddelenverbruik in België. In prijs bedraagt de stijging in vergelijking met 1997 bijna 6 procent, in volume is het gestegen van 90 naar 94 miljoen of een stijging met bijna 5 procent. «Dat kan minder,» zegt prof. Bogaert, verbonden aan het Heymansinstituut van de Universiteit Gent. «Want in meerdere landen is het aangetoond dat je het antibioticagebruik kan verminderen zonder dat daarbij de volksgezondheid in gevaar komt.»

Resistentie

Prof. Goossens heeft tijdens het symposium nogmaals gewaarschuwd voor de resistentie tegen antibiotica. «Dat is een wereldwijd probleem, en spijtig genoeg blijft ook België niet gespaard.» Als enige strategie pleit de onderzoeker voor een rationeel gebruik van antimicrobiële middelen: «minder voorschrijven en indien toch nodig de voorgeschreven hoeveelheid volledig uitnemen.»

Prof. Peetersmans van het UZ Leuven suggereert het «beter gebruik van antibiotica te stimuleren door, bijvoorbeeld, de bijsluiters aan te passen maar vooral door de terugbetalingcriteria te herzien».

In de rand van het congres heeft prof. Goossens ook gewaarschuwd voor het bovenmatig gebruik van antibiotica in de landbouw. «De antibioticaspuit is hier een makkelijk alternatief is voor het gebrek aan hygiëne. Via de voedselketen neemt de consument de restanten van de antibiotica ongevraagd op, wat de eigen resistentie even ongevraagd als ongeweten beïnvloedt.» Gebrekkige hygiëne kan tot bijkomende salmonellavergiftiging leiden, waardoor er opnieuw antibiotica genomen moeten worden.

Toch viel in Antwerpen ook positief nieuws te rapen. «De wetenschappelijke commissie, die de ministers Aelvoet en Vandenbroucke moet adviseren over maatregelen inzake antibioticabeleid, verricht schitterend werk,» aldus prof. Goossens. Hij verwacht ook veel van de nieuwe klassen van antibiotica, waarvan een groot deel binnen korte tijd - minder dan twee jaar - beschikbaar zal zijn in ons land.