Sociaal Bedrijvencentrum biedt onderdak aan vzw's

Vrijdagavond is aan de Boorsemstraat op het industrieterrein de Oude Bunders het Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen geopend. Het gebouw huisvest drie vzw's, nl. Maatwerk, Kingloopcentrum Maasland en het Sociaal Bedrijvencentrum. In totaal vinden 150 personen werk bij de drie vzw's. In de accommodatie steekt 30 miljoen SIF-geld, 13 miljoen komt uit het Efro-fonds en de rest werd bijgepast met eigen middelen en door de gemeente.

J.Th.

BR>Eerder zaten de vzw's verspreid over de gemeente. In de nabije toekomst wordt ook de gemeentelijke serre operationeel op het terrein. Volgens Noël Deckers, schepen en voorzitter van de vzw, ligt het in de bedoeling om later ook de gemeentelijke loods naar deze locatie te verhuizen.

In het bedrijvencentrum kunnen mensen aan de slag die diverse maatschappelijk nuttige taken verrichten zoals groen- en buurtdiensten, ophaling en recyclage van herbruikbare goederen. Er lopen ook arbeidsgerichte projecten zoals leerwerkplaatsen in hout en metaal. Tachtig procent van de inkleding van de nieuwe accommodatie werd in eigen beheer uitgevoerd.

Tijdens de tewerkstelling wordt veel aandacht besteed aan werkattitudes waardoor de kansen van de deelnemers op de arbeidsmarkt drastisch verhogen. «Doorstromong naar de reguliere arbeidsmarkt wordt steeds nagestreefd maar is niet voor elke werkloze haalbaar,» zeggen de begeleiders Luc Dorissen en Mathieu Nijsten. «Maasmechelen is vragende partij om het aanbod aan sociale werkplaatsen in de toekomst uit te breiden zodat de zwakkere doelgroep een kans op permanent en volwaardig werk krijgt.»

Er lopen ook brugprojecten voor deeltijds leerplichtigen. Een strijkatelier is de volgende uitdaging.

Zaterdag en zondag houdt het Kringloopcentrum opendeur.

Aangeboden door onze partners