Nitto boekt recordomzet en een hogere nettowinst

GENK - De Japanse producent van industriële kleefbanden en tape Nitto Europe in Genk heeft vorig jaar een recordomzet van 5,6 miljard frank geboekt, een toename van bijna 20 procent ten opzichte van het jaar voordien. Bovendien was er een gevoelige stijging van de winst. Om het succes van het voorbije boekjaar de nodige luister bij te zetten, investeert Nitto in zijn vestiging in Genk dit jaar 570 miljoen frank in een nieuwe productielijn. Er komen jobs bij, maar hoeveel is nog niet duidelijk.

Guido CLOOSTERMANS

BR>

Afgevaardigd bestuurder Jos Broekmans van Nitto Europe had het al aangekondigd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van het boekjaar 1998: 1999 wordt een goed jaar, voor het eerst in de geschiedenis was er toen al een orderportefeuille van meer dan een miljard frank.

Nitto Europe heeft woord gehouden. Dat blijkt althans uit een intern document dat de redactie heeft kunnen inkijken. De omzet voor het boekjaar 1999, dat werd afgesloten op 31 maart van dit jaar, bedraagt maar liefst 5,6 miljard frank, tegenover 4,7 miljard het jaar voordien

(zie infografiek)

. In de voorbije jaren werd slechts eenmaal een omzet gerealiseerd van meer dan 5 miljard. Dat was in 1997. Tegenover het boekjaar 1998 ging de omzet met 19,8 procent omhoog, terwijl het jaar voordien nog een daling van 8,4 procent werd betreurd.

De stijging van de omzet zet zich ook door in de winst. Het boekjaar 1999 vertoont een nettoresultaat van 228 miljoen frank, tegenover 181 miljoen het jaar voordien. Toch blijft het nettoresultaat gevoelig onder dat van 1997, toen er een overschot van 277 miljoen frank in de boeken werd geschreven.

Nieuwe lijn

Dit jaar investeert Nitto Europe in zijn Genkse vestiging 570 miljoen frank in een nieuwe lijn voor de productie van beschermende tape voor chips of halfgeleiders. Het investeringsbedrag heeft te maken met machines en gebouwen.

De vorige recordomzet, gerealiseerd in 1997, was vooral een gevolg van de spectaculaire groei van de Aziatische markt. Het jaar nadien viel die groei nagenoeg weg, terwijl de crisis in de elektronica en in de verwerkende nijverheid daar nog een schepje bovenop deed. Met een serieuze daling van de omzet tot gevolg.

Het herstel dat het voorbije boekjaar tot een nieuw omzetrecord heeft geleid, is vooral een gevolg van de goede algemene economische toestand, de groei van de dubbel gecoate tape en de stijging van de gsm-productie.

Vandaar dat Nitto Europe ook de komende jaren een vrij constante groei verwacht. Tegen het jaar 2003 wil Nitto naar een omzet van 8 miljard. Die groei moet vooral gerealiseerd worden door uitbreiding naar nieuwe markten, onder meer Oost-Europa, en door het aanboren van nieuwe markten, onder meer de auto-industrie en de elektronica, met name de mobiele telefonie. Met name de komst van Japanse autoconstructeurs naar Europa biedt volgens Nitto - als Japans bedrijf - een aantal mogelijkheden.

Om de auto-industrie te bespelen wordt dan ook een bijkantoor geopend in Zuid-Duitsland. Ook in Hongarije komt een nieuw kantoor, omdat nogal wat auto- elektronica-fabrikanten daar vestigingen hebben. Over een tweede fabriek, te bouwen tegen 2003, is nog niets beslist.