Wijziging expansiesteun kost Limburg 2 miljard

Voor de Limburgse bedrijven komt minstens 2 miljard frank op de helling te staan als gevolg van de met terugwerkende kracht gewijzigde regels voor expansiesteun. Dat is meer dan eerst gedacht. Eén en ander blijkt uit een onderzoek van VKW Limburg bij de Limburgse bedrijven in de ontwikkelingszones.

D.C.

BR>

Volgens VKW Limburg mag het merendeel van die twee miljard als definitief verloren beschouwd worden.

Zoals bekend heeft de Vlaamse regering - weliswaar onder druk van de Europese Commissie - de voorwaarden voor bedrijven om in aanmerking te komen voor expansiesteun bij investeringen, flink door mekaar geschud. Het is een vrij ingewikkelde materie, maar in grote lijnen hebben de nieuwe voorwaarden te maken met een nieuwe (kleinere) afbakening van ontwikkelingszones (bedrijven die daar gelegen zijn komen in aanmerking voor extra expansiesteun bij investeringen), met het schrappen van bepaalde steunmaatregelen voor toeleveranciers en de beslissing dat een aanvraag voor expansiesteun voortaan vóór de aanvang van de investering moet ingediend zijn. Voorheen konden bedrijven tot een jaar na het begin van de werken nog een aanvraag indienen. Maar die mogelijkheid is sinds midden dit jaar met terugwerkende kracht tot begin dit jaar afgeschaft.

Uit de bevraging die VKW Limburg organiseerde blijkt dat méér dan 50 Limburgs bedrijven betrokken partij zijn. Op een totaal investeringsbedrag van minstens 17 miljard frank staat minstens 2 miljard frank op de helling. «Limburg wordt dubbel hard getroffen,» stelt VKW-stafmedewerker Johan Schildermans. «Enerzijds telt Limburg heel wat toeleveranciers in de autosector, bovendien dreigen we nog eens het gelag te moeten betalen als de nieuwe afbakening van ontwikkelingszones er komt.» Wat dat laatste betreft zou de Europese Commissie op 20 september een beslissing nemen.