Broeikaseffect bedreigt een derde fauna en flora

De opwarming van de planeet dreigt tegen het einde van de 21ste eeuw een derde van de dieren en de planten in gevaar te brengen en de verdwijning te veroorzaken van een aantal planten- en dierensoorten. Dat staat in een woensdag door het Wereldnatuurfonds (WWF) gepubliceerd verslag.

BR>In noordelijke delen van Canada, Rusland en Scandinavië, waar de opwarming het snelst gaat, kan zelfs 70 procent van het leefgebied van dieren en planten verloren gaan. Vooral dieren die aan de kust leven worden bedreigd door een combinatie van hogere temperaturen en stijgend zeeniveau.

Nu al broeden sommige vogels vroeger en zoeken vlinders een nieuw leefgebied. "Nu de opwarming zo snel gaat, moeten planten en dieren steeds vlugger verhuizen naar een leefgebied waarin ze zich wel prettig voelen. Sommige verhuizen gewoon niet snel genoeg. Planten moeten op sommige plekken tien keer sneller opschuiven dan ze tijdens de laatste ijstijd deden" zegt Adam Markham, co-auteur van de studie.

Meest bedreigd zijn zeldzame en geïsoleerd levende soorten en soorten in geïsoleerde leefgebieden.

De besluiten van het verslag zijn gebaseerd op een gematigde schatting over de toename van het broeikasgas kooldioxide (CO2), afkomstig uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Als de schatting tegenvalt, zijn de gevolgen dramatischer.

Het WWF vindt dat de wereldleiders topprioriteit moeten geven aan verlaging van de uitstoot van CO2. Het is van oordeel dat politici hun kans moeten grijpen tijdens de topbijeenkomst van de Verenigde Naties over het klimaat, die in november in Den Haag plaatsvindt.