Winstgroei Telindus boven verwachtingen

Netwerkintegrator Telindus heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar de bedrijfsopbrengsten met 65% zien stijgen. De gerealiseerde meerwaarden bedroegen 86,65 miljard euro, waarvan 84 miljard euro (circa 3,4 miljard frank) op Ubizen. Topman John Cordier kondigde tevens de overname van het Portugese Expertel aan.

OUD-HEVERLEE Jos STERK

BR>

Voor het lopende boekjaar verwacht Telindus een operationeel resultaat van minstens 23 miljoen euro of meer dan een verdubbeling van het resultaat van het eerste semester. De omzet zou kunnen oplopen tot in de buurt van 500 miljoen euro.

De sterke groei bij Telindus is gedeeltelijk aan overnames toe te schrijven, maar de interne groei mocht met 30% eveneens gezien zijn. Het operationeel resultaat van het bedrijf bedroeg 11,3 miljoen euro of 57% meer dan in het eerste semester van vorig jaar. De courante winst per aandeel kwam uit op 1,25 euro, of een stijging met 23% ten opzichte van de 1,01 euro uit de eerste helft van 1999.

De ambitie van Telindus om een Europese marktleider te worden inzake netwerkintegratie wordt hard gemaakt. De omzet werd tijdens de eerste zes maanden van 2000 nog maar voor 48% in de Benelux gerealiseerd. Vorig jaar was dat nog 57%. De Britse markt is voor Telindus inmiddels bijna even belangrijk geworden als de Belgische.

De komst van UMTS, de derde generatie in de mobiele telefonie, is voor Telindus een goede zaak. Het bedrijf heeft de vereiste kennis voor de uitbouw van de nieuwe netwerken in huis. John Cordier had wel kritiek op de UMTS-veilingen die door de Belgische regering worden georganiseerd.

Mobistar

John Cordier is niet alleen de topman bij Telindus, maar ook bij Mobistar. In verband met de overname van Orange door France Telecom, meerderheidsaandeelhouder van Mobistar, wou Cordier zich niet uitspreken over de gevolgen van die overname voor Mobistar. France Telecom moet de knoop doorhakken of Mobistar in België onder die naam blijft bestaan dan wel of de kaart van Orange zal worden getrokken. Een beslissing daarover zal eerst worden genomen wanneer de Europese Unie haar toestemming voor de overname van Orange door France Telecom heeft gegeven. Wel lijkt het waarschijnlijk dat of de naam Mobistar of de naam Orange op termijn zal verdwijnen wanneer die toestemming eenmaal een feit is. Cordier hoopt nochtans dat de naam Mobistar kan blijven.