Limburg verliest miljoenen aan expansiesteun

HASSELT -

BR>De Vlaamse regering heeft onlangs de voorwaarden gewijzigd voor het toekennen van expansiesteun aan bedrijven die gevestigd zijn in de zogenaamde ontwikkelingszones. De nieuwe regels gaan met terugwerkende kracht in. Daardoor zien tal van (Limburgse) bedrijven miljoenen door hun neus geboord. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Eddy Schuermans (CVP).

Op bevel van de Europese Unie is in de nieuwe regeling niet alleen het aantal ontwikkelingszones verminderd, de voorwaarden voor het indienen van een dossier zijn ook strenger geworden. Dat was verwacht. Het probleem is dat de Vlaamse beslissing genomen is met

terugwerkende kracht

. Daardoor wordt wellicht voor honderden miljoenen aan expansiesteun van tafel geveegd.

Minstens vier bedrijven in Limburg, die samen steun hebben aangevraagd voor investerigen ter waarde van 1,4 miljard frank, zijn volgens onze gegevens de dupe van de nieuwe regeling.

De Limburgse bedrijven zorgen traditioneel voor een groot deel van de Vlaamse investeringen die in aanmerking komen voor expansiesteun. Vorig jaar bedroegen die investeringen 21,3 miljard frank, een kwart van het Vlaamse totaal en goed voor 3.328 extra jobs.

De Limburgse Kamer voor Handel en Nijverheid heeft alvast een advocaat onder de arm genomen. Die moet onderzoeken of de getroffen bedrijven een schadevergoeding kunnen eisen van de Vlaamse regering.

Met name de nieuwe bepaling dat de dossiers moeten worden ingediend vóór de investering wordt uitgevoerd, is een probleem. In de vorige regeling konden de dossiers immers worden ingediend tot twaalf maanden na het begin van de uitvoering van de investering, en het was dan ook gebruikelijk om een afgewerkt dossier in te dienen, na de werken. Nu worden dus alle investeringsaanvragen die de voorbije jaren op die manier zijn ingediend volgens de toen geldende regels, en die nog niet zijn afgehandeld, in één klap ongeldig. Dat geldt ook voor de steun voor

tools at vendor

, expansiesteun voor toeleveringsbedrijven van de automobielsector. Met die steun wordt volgens de Europese commissie een richtlijn over steun aan de autosector omzeild.

Rechtszekerheid

Zelfs de steun waarover de minister al een princiepsbeslissing genomen heeft, maar die nog niet uitbetaald is, vervalt. Bovendien werden de dossiers niet chronologisch afgehandeld door de administratie. Eenvoudige dossiers zijn immers sneller afgehandeld dan ingewikkelde, soms liet het advies van de inspectie van Financiën wat langer op zich wachten, en dossiers met bv. milieu-implicaties moesten wachten op advies van de milieu-administratie.

Daar komt bovenop nog dat er een vreselijke achterstand is in de afhandeling van de aanvragen om expansiesteun, onder meer omdat er te weinig budgettaire ruimte voor voorzien was.

Schuermans heeft geen enkele moeite met het feit op zich dat de regels veranderd worden. De vorige regeling bleek Europees immers niet door de beugel te kunnen. Maar dat de nieuwe regels

retroactief

worden ingevoerd met als gevolg dat een groot deel van de liggende aanvragen in één klap ongeldig worden, kan voor hem ook niet door de beugel. «Dit brengt de rechtszekerheid in het gedrang. De expansiesteun, die in een ontwikkelingszone 10 tot 15 procent mag bedragen, is voor een bedrijf een element in het financieel dossier van een investering. En op deze manier gaan heelwat bedrijven de steun mislopen die ze hadden moeten krijgen als hun aanvraag tijdig was behandeld.»

Limburg

Schuermans weet ook dat een deel van de achterstand in de behandeling van de expansiedossiers door de regering geërfd werd van de vorige regering. «Eric Van Rompuy kreeg op het einde van zijn ministerschap zeer veel aanvragen binnen, door het aantrekken van de economie. Daar waren ook enkele zeer grote dossiers bij zoals onder andere Ford-Genk. Wij hebben de huidige meerderheid nog aangeboden om vanuit de oppositie een budgetuitbreiding voor minister Van Mechelen te steunen om de dossiers sneller te kunnen afhandelen, maar dat hoefde niet.»

Schuermans vermoedt wat schamper dat de Vlaamse regering door deze beslissing haar budget saneert, «want hier wordt voor miljarden steun geschrapt.»

Wellicht wordt Limburg door de beslissing ook zwaarder getroffen dan de andere provincies. Bij de grote bedrijven gaat een derde van de expansiesteun immers naar Limburg.