Minder bankkantoren maar meer elektronica

De Belgische banksector telde eind vorig jaar een goeie 13.400 verkooppunten (bankkantoren en gevolmachtigde agenten samen). Dat zijn er 714 minder dan eind 1998, zo blijkt uit cijfers van de Belgische Vereniging van Banken. Het aantal verkooppunten zit al een paar jaar in een dalende lijn: twee jaar geleden waren er dat nog 15.385.

D.C.

BR>De daling van het aantal kantoren is voor een deel te verklaren door de fusies van banken (KBC, Fortis, AXA, ...). Vorig jaar zijn er daardoor 202 kantoren verdwenen, het jaar daarvoor 212.

Van de andere kant blijft de groei van het elektronisch bankieren aanhouden. In de loop van 1999 zijn er 558 zogenaamde selfbanks bijgekomen en 1.091 bankautomaten. Veel banken hebben ook hun gamma aan bankdiensten via telefoon, pc of internet nog verruimd.