Onderzoekers vinden oorzaak agressie in hersenen

Mensen die zeer agressief zijn, hebben volgens een Amerikaanse studie een mankement in de hersensstructuur. Onderzoekers hebben bij 500 extreme geweldenaars, onder wie 41 moordenaars, storingen in de hersens gevonden die de agressie zouden veroorzaken. Dat staat in de jongste editie van het wetenschappelijke vakblad "Science".

DPA

BR>Het menselijk brein is uitgerust met een systeem dat negatieve gevoelens verwerkt. Wanneer dit systeem is verstoord, stopt het agressieve reacties niet langer. Zo staat te lezen in een onderzoek uitgevoerd door het team van Richard Davidson van de Universiteit van Madison. Davidson en zijn collega's analyseerden hersenopnames van 500 ziekelijke agressieve proefpersonen.

In dit complexe systeem zijn volgens de onderzoekers volgende hersengebieden betrokken: het gebied in het voorhoofd juist boven de oogholte (orbitale frontale cortex), de amygdala (een amandelvormig gebiedje in het vooronder van de grote hersenen) die bij het verwerken van emoties een rol spelen en een gebied dat de verbindingsbalk tussen de twee hersenhelften ommantelt (anterior cingulate cortex).

Het gebied in het voorhoofd speelt een beslissende rol bij de controle van impulsieve gevoelsuitbarstingen. De ommanteling van de hersenbalk activeert als reactie op een conflict de verbinding met andere hersengebieden. De vingernagelgrote, maar erg invloedrijke amygdala produceren een gestuurde reactie voor vlucht en andere negatieve gevoelens.

Storingen in een vergelijkbaar netwerk waren gekend als de oorzaak van psychische ziekten zoals depressie en angstaanvallen. Het team van Davidson meent dat de geslaagde indentificatie van de betrokken hersendelen kan leiden tot intensief onderzoek naar de oorzaak van geweldadig gedrag en later misschien tot een behandeling.

Bij vele proefpersonen was de gewone hersenactiviteit in het gebied in het voorhoofd en in de verbindingsstructuur gestoord of simpelweg afwezig, terwijl de amygdala normaal of zelfs bijzonder actief werkten. Deze storingen zijn verantwoordelijk voor explosieve uitbarstingen in bedreigende situaties. Erfelijke factoren en slechte sociale omstandigheden kunnen dit proces nog versterken en het risicio op agressie verhogen.

Het artikel beschrijft agressiviteit als "het onvermogen van de hersenen om emoties ordelijk te verwerken".