Nieuw broeikasgas is sterker dan de bekende gassen

Een internationale groep wetenschappers heeft een broeikasgas ontdekt dat veel sterker is dan de bekende, maar in veel geringere concentraties voorkomt. Het gaat om een fluor-zwavelverbinding die zich tot duizend jaar zou kunnen handhaven, veronderstelt Carl Brenninkmeijer van het Max-Planck Instituut voor Chemie in Mainz.

Reuters

BR>Brenninkmeijer schrijft dat met een aantal collega's in de donderdag verschenen editie van het tijdschrift Science. Volgens hem is het gas trifluormethyl-zwavelpentafluoride (SF5CF3) sinds 40 jaar in de atmosfeer te vinden. Het gas is onderzocht in een sneeuwlaag op de Zuidpool.

"Gevangen" in ijsmonsters worden al langer broeikasgassen als methaan en koolstofdioxyde geanalyseerd. Zo was ook de ouderdom te bepalen.

De werking van het nu ontdekte gas zou 18.000 keer zo sterk zijn als CO2, een van de bekendste broeikasgassen. Al is de concentratie uiterst gering, zij neemt jaarlijks met 6 procent toe.

De onderzoekers achten het waarschijnlijk dat het gas een product is van zwavelhexafluoride, waarvan de uitstoot volgens de afspraken van Kyoto drastisch moet worden beperkt. Enige jaren geleden hebben de industrielanden dat tijdens een klimaatconferentie in deze Japanse stad bepaald.

Aangeboden door onze partners