Overdracht telefoonnummer loopt bijzonder vlot

De sinds 1 mei 2000 wettelijk verplichte overdracht van het telefoonnummer (met uitzondering van mobiele telefoon) wanneer de klant van operator verandert, loopt in de praktijk zeer vlot. Dat antwoordt minister van telecommunicatie Daems op een schriftelijke vraag van senator Caluwe (CVP).

Belga

BR>De operatie, waartoe ons land verplicht werd door de Europese richtlijn 98/61 uit 1998, werd voorbereid door de Number Portability Task Force, een werkgroep opgericht door het Belgisch Instituut voor postdiensten (BIPT) waarin alle operatoren vertegenwoordigd waren die over een reservatie en/of toewijzing van geografische of niet-geografische nummers beschikken.

"Het resultaat van deze werkzaamheden is dat momenteel in 95 procent van de installaties de ondersteunende operationele processen volledig automatisch verlopen. De resterende gevallen zijn meestal dermate complex dat menselijke interventie nodig zal blijven", aldus Daems. Ook voor de tijdspanne dat de abonnee tijdens de overdracht geen oproepen kan ontvangen, wordt in de praktijk beter gescoord dan het vooropgestelde maximum van 10' voor 95 procent der eenvoudige installaties (PSTN en ISDN).

"De nummeroverdraagbaarheid voor GSM wordt bestudeerd in het kader van de '99 Review' van de Europese Commissie. Hierin wordt voorgesteld om eenzelfde verplichting aan mobiele operatoren op te leggen binnen 2 tot 3 jaar", aldus de minister.