Bree proefgemeente voor communicatieproject

Het Breese stadsbestuur onderhandelt met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) om te fungeren als proefgemeente voor een multimediaal communicatieproject. De bedoeling daarvan is de gemeentelijke informatiedoorstroming te organiseren door een 'mediamix'. Die mix omvat krantenadvertenties in deze krant en in de Weekkrant, uitzendingen op TVL, ruimte voor plaatselijke verenigingen op de website van het stadsbestuur, een gemeentelijke infobrief die verspreid wordt via de dagbladhandelaars, en de mogelijkheid om gratis e-mail adressen aan te bieden aan alle Breese inwoners.

P.B.

BR>«Het gaat voorlopig nog maar om besprekingen en intenties,» aldus schepen van sociale zaken en financiën Maarten De Ceulaer, «maar we hebben toch al een bedrag van 650.000 frank gereserveerd in de lopende begroting om het project te financieren. We willen er immers al in september mee starten. De kostprijs op jaarbasis bedraagt ongeveer 2 miljoen frank, exclusief BTW. Als het project een succes blijkt in Bree, dan plant de VVSG een uitbreiding naar andere Vlaamse gemeenten.»