Ieder jaar vier doden door shock na wespensteek

In Antwerpen is een 34-jarige hengelaar gestorven na een viertal wespensteken in gezicht en keel. Hoogstwaarschijnlijk was de man allergisch voor wespengif. Zijn keel zwol snel op, gespecialiseerde hulp kon niet baten en de man verstikte. Deskundigen vermoeden dat in ons land jaarlijks drie tot vier mensen op deze manier om het leven komen, misschien meer.

Lode RAMAEKERS

BR>

De schipper was samen met een vriend bezig een schip veilig te laten aanmeren in de Antwerpse haven. Plots werden beide mannen aangevallen door een enorme zwerm wespen. Het tweetal probeerde de insecten af te weren, maar het slachtoffer kreeg wel enkele steken, in gezicht en keel. Meteen trad de allergische reactie op. Zijn vriend verwittigde de dienst 101. Een ziekenwagen en het Deltateam waren er snel, maar hulp kon niet meer baten. De man overleed ter plaatse. De brandweer vond een wespennest in de buurt, het is onmiddellijk vernietigd.

Astma

Volgens deskundigen zouden in België jaarlijks drie of vier mensen om het leven komen door wespensteken, misschien zelfs meer. Bij een wespensteek die een levensbedreigende shock veroorzaakt, helpt maar één ding: zo vlug mogelijk een inspuiting met adrenaline toedienen.

Allergologe dr. A.M. Kochuyt van de Leuvense universiteit, verbonden aan het UZ Gasthuisberg: «Een geluk bij een ongeluk: wespensteken komen niet zo héél veel voor en de angel van de wesp is maar enkele millimeter lang, zodat het gif nooit erg diep terechtkomt. Het is vrijwel uitgesloten dat de steek rechtstreeks in de bloedbaan van een ader of een slagader terechtkomt. Kleinere bloedvaatjes kunnen wel getroffen worden. Dat neemt niet weg dat eender welke injectie met wespengif een zeer hevige reactie kan teweegbrengen. Ik denk bijvoorbeeld aan een hyperacute aanval van astma, ook bij personen die nooit voordien astma-aanvallen gehad hebben.»

«De meest frequente aandoeningen van ernstige aard doen de bloeddruk zo drastisch dalen dat het hart- en bloedvatensysteem faalt. Men spreekt dan van een

anafylactische shock

, een veralgemeende allergische reactie op het ingespoten wespengif.»

- Kan zich dat voordoen, ongeacht de plaats waar men gestoken wordt?

«Jazeker. De allergische reactie doet zich dan niet alleen lokaal voor, maar ook in organen die ver verwijderd liggen van de plaats van de steek. Als gevolg daarvan gaan de bloedvaten zich acuut uitzetten. De omgeving van hoofd en hals is het gevaarlijkst: daar is de doorbloeding het grootst en komt het gif dus des te sneller in de bloedbaan terecht.»

Adrenaline

- Is een bepaald deel van de bevolking 'voorbestemd' om allergisch te reageren op wespensteken?

«Van voorbestemming zou ik niet spreken. Als honderd mensen door een wesp gestoken worden, zullen er ongeveer 15 van hen antistoffen aanmaken tegen het wespengif. Bij een volgende steek kunnen er één à twee van die 15 een allergische reactie krijgen. Maar zo'n veralgemeende allergische reactie kan zich al bij de allereerste wespensteek voordoen, dat is onmogelijk te voorspellen.»

- Als zo'n shock optreedt, wat moet er dan gebeuren?

«De persoon in kwestie zo vlug mogelijk naar een arts brengen. Die zal meteen een adrenaline-inspuiting geven. Mensen die wéten dat ze gevaar lopen, zijn gebaat met een zogeheten Epipen, een auto-injectorsysteempje, ook met adrenaline. Deze pen is bij de apotheker verkrijgbaar, enkel en alleen op voorschrift en alleen maar bedoeld voor mensen die al allergisch gereageerd hebben op zo'n steek. De injectiepen kost een kleine tweeduizend frank. Of er preventie mogelijk is? Vooral uitkijken naar wespen, zou ik zo zeggen. En wie van zichzelf weet dat hij een risico loopt, kan een 'desensibilisatie-kuur' ondergaan: een vaccinatie met gif, zodat een tolerantie tegen het wespengif wordt opgebouwd, vergelijkbaar met een vaccinatie tegen pollen en huismijten.»