Lagere tarieven voor particulieren

Eén van de belangrijkste gevolgen van de geleidelijke vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt is een prijsdaling voor de kleine gebruiker. Dat blijkt uit de beslissingen inzake energie op de jongste ministerraad. Zo zal de prijs van aardgas voor zij die genieten van een sociaal tarief vanaf 1 januari 2001 verminderen met meer dan 65 procent. Die categorie verbruikers (bestaansminimumtrekkers, invaliden, ...) ontvangt de eerste 2.000 MJ gratis, aldus Deleuze. Alles samen gaat het om zo'n 14.000 gezinnen. Daarnaast zullen alle aardgasgebruikers, samen meer dan 2 miljoen gezinnen, van een tariefverlaging kunnen genieten voor in totaal 1,5 miljard frank.

BR>