Maandstonden beïnvloeden reisziekten

Volgens het medische tijdschrift The Lancet zijn vrouwen tijdens hun maandstonden gevoeliger voor reisziekte. Het verder blijven innemen van de pil lijkt geen geschikte methode om problemen met migraine of reisziekte te vermijden. Veel beter is een geneesmiddel tegen reisziekte te nemen.

KVH

BR>Vrouwen hebben over het algemeen meer last van migraine dan mannen. Meestal volgen de aanvallen van migraine de maandelijkse cyclus. Vrouwen zijn gevoeliger voor reisziekte en ook hier zou een verband bestaan met de menstruatiecyclus. Ook blijkt dat mensen met geregelde migraine-aanvallen vatbaarder zijn voor reisziekte.

Britse wetenschappers zijn op zoek gegaan naar meer duidelijkheid in het ingewikkelde kluwen van reisziekte, migraine en maandstonden. Daarvoor hebben ze de ploeg van vijftig deelnemers, zowel mannen als vrouwen, van de Global Challenge gevolgd, een zeilwedstrijd rond de wereld. Zowat elke zeiler wordt wel eens ziek, ook al is hij of zij de bewegingen van de boot gewoon. Omdat zij zo lang op zee verbleven, waren de zeilers van de Global Challenge de perfecte 'proefpersonen' voor de onderzoekers om het verband tussen reisziekte, migraine en maandstonden te onderzoeken.

Bij de vrouwelijke deelneemsters bleek er een duidelijk verband te bestaan tussen reisziekte en migraine en maandstonden. De vrouwen kregen vooral rond de maandstonden last, en wel drie dagen voor het einde van de bloedingen.

De wetenschappers stelden vast dat het doornemen van de pil geen geschikte methode is om problemen van migraine en reisziekte te voorkomen. Een specifiek geneesmiddel tegen reisziekte is de beste oplossing, ook als reisziekte en menstruatie samenvallen.