Cd-rom over gezonde voeding uitgebracht

Kinderen leer je best zo jong mogelijk om gezond te eten. Uitgeverij Lannoo heeft in samenwerking met de Christelijke Mutualiteiten een cd-rom over gezonde voeding klaar. Speciaal voor kleuters en ouder. Dit kadert in een ruimer didactisch project, waarin zowel de school als de ouders worden betrokken.

Karin VANHEUSDEN

BR>Enkele jaren geleden heeft de Vlaamse regering vijf gezondheidsdoelstellingen uitgezet. Het aantal rokers verminderen, de veiligheid in de woning en in het verkeer verhogen, het verbeteren van de vaccinatiegraad, het verhogen van de deelname van vrouwen aan borstkankerscreenings en het gebruik van vetrijke voeding verminderen en van vezelrijke voeding verhogen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de CM een didactisch pakket samengesteld rond 'gezonde tussendoortjes'. Hieruit is de productie van de cd-rom

Mimi in de buik van de reus

voortgevloeid.

Gezond tussendoor

is een volledig kant-en-klaar pakket voor de leerkrachten. Die kunnen gebruik maken van een groot aanbod onderwerpen en initiatieven. Ook de ouders worden zoveel mogelijk bij het activiteitenpakket betrokken, want het is de bedoeling dat hetgeen in school wordt geleerd ook thuis wordt onderhouden.

Gezond tussendoor

reikt verder ook een heleboel initiatieven aan voor de school. Bijvoorbeeld: een waterfonteintje, naast of in de plaats van de frisdrankautomaat, als tienuurtje een volkorenkoek in plaats van iets anders, een speciale 'gezonde' afspraak in verband met verjaardagstraktaties.

Voedingsdriehoek

De cd-rom

Mimi in de buik van de reus

(bovendien de eerste in een nieuwe reeks) is bedoeld voor kinderen van vier tot tien jaar. Rode draad doorheen de avonturen van het grappig geanimeerde meisje Mimi is de voedingsdriehoek, of liever de gouden driehoek. Spelenderwijze leren de kleuters alles over het spijsverteringsstelsel en gezond eten.

Mimi in de buik van de reus, Lannoo, 995 frank. Systeemvereisten: een 486 PC, Windows 3.1x of hoger of Mac, Systeem 7.6 of hoger; 8 MB RAM, cd-rom-speler (2x speed); geluidskaart, VGA kleurenkaart met 256 kleuren.