«Opwarming aarde eiste al honderdduizend slachtoffers»

LONDEN -

Belga

BR>De opwarming van de aarde heeft de afgelopen drie jaar mogelijk 100.000 mensen het leven gekost. Zij waren het slachtoffer van natuurrampen die door de stijging van de temperatuur werden veroorzaakt. Dat zegt de Britse wetenschapper David Keys in zijn boek 'Catastrophe'. Keys verwacht dat de opwarming kan leiden tot grote vluchtelingenstromen uit getroffen gebieden. Hij denkt dat de kans op ziekten groter wordt als virussen zich makkelijker kunnen verspreiden. Ook voorziet hij meer armoede en zelfs oorlogen als de landbouw en economie schade ondervinden van natuurrampen.

Wetenschappers zijn het erover eens dat de atmosfeer van de aarde warmer wordt. De opwarming is mogelijk een gevolg van de uitstoot van kooldioxide, die het broeikaseffect veroorzaakt. Door de hogere temperaturen raken de weersystemen van streek, waardoor er steeds vaker extremere weertypen voorkomen. De spanningen tussen Noord en Zuid zullen door de opwarming van de aarde toenemen, aldus de auteur. De ontwikkelingslanden zijn verantwoordelijk voor slechts 20 procent van de CO2-uitstoot, maar krijgen de meeste problemen te verwerken.