Uitvinder van tachtig herberekende het getal pi

Het wiskundige getal pi, bekend om zijn oneindige staart van decimalen achter de komma, is onjuist berekend. Dat zegt tenminste de 80-jarige Nederlandse uitvinder Charles Doyer uit Bussum. Volgens hem telt het getal slechts veertien decimalen. De man looft zelfs een beloning van 5.000 gulden (ruim 90.000 frank) uit voor diegene die zijn herberekening kan weerleggen.

Bart FRANSSEN

BR>

Doyer staat in Nederland ruim bekend sinds hij beweerde een motor te hebben ontwikkeld die op water kan rijden. Hij stichtte rond die uitvinding ook een bedrijfje: Doyer Motors NV. «En daarom heb ik ook pi herberekend. Om het wiskundig bewijs te kunnen leveren dat die motor ook echt werkt. Al die wiskundigen geloven dat niet, maar ze doen gewoon veel te moeilijk. Bij de berekening van pi zijn ze de simpele verhoudingsleer vergeten. Ik heb nu het bewijs dat pi geen 206 miljard getallen achter de komma heeft, maar slechts veertien. Die lange decimalenstaart is eigenlijk dus maar een stompje,» aldus de krasse uitvinder.

Stomeenvoudig, noemt Boyer zelf zijn theorie, die hij uiteenzet in het boek 'De Affaire Pi'. Maar wij begrijpen er niets van. «Ik heb het ook maar gepikt van de oude Grieken. Diezelfde berekeningen lagen al in die bieb die ze daar een paar duizend jaar geleden in de fik gestoken hebben, de Alexandria.»

3,144

Hoedanook, in Doyers berekening is pi afgerond niet - zoals we het allemaal op school geleerd hebben - 3,141, maar wel 3,144. Een minimaal verschil, maar met grote gevolgen. Als hij namelijk gelijk heeft, vallen flink wat berekeningen in duigen. «Met 'mijn pi' is de inhoud van de aarde één miljard kubieke kilometer meer. In de huidige oppervlakte is een stuk land zo groot als 80 maal België niet meegerekend.»

De uitgeloofde beloning staat op 5.000 gulden, maar kan volgens de Bussumse uitvinder best opgeschroefd worden naar 500.000 gulden. «Ik weet zeker dat niemand mijn formule kan weerleggen. De hoofdredacteur van het Nederlands tijdschrift voor wiskunde heeft het alvast moeten toegeven. Maar, ik ben sportief. Ik betaal graag als ik ongelijk heb,» zegt-ie kordaat. «Weet je wat, nu ik ook al in de Belgische pers kom, zal ik de beloning iedere zaterdag met 5.000 gulden verhogen. Het gaat mij immers helemaal niet om het geld, het gaat me om de wetenschap.»

«De wetenschap heeft zoveel van die dogma's. Het is bij professoren natuurlijk taboe om wiskundige

begrippen

zoals pi in twijfel te trekken. Maar dat zouden ze beter eens doen. Neem nu Einstein, die man heeft ons opgescheept met een verkeerd mathematisch wereldbeeld. Werkelijk pure nonsens. Maar dat mag je niet hardop zeggen.»

Dooier

Doyer is van plan nog meer

zogenaamde

mysteries te onthullen. «Geen mens weet precies wat zwarte gaten zijn. Nou, ik wel. Fluitje van een cent. En de Big Bang-theorie kan zo de vuilbak in, samen met al die andere ontstaanshypotheses. Sinds die storm - euh - El Niño, weet ik precies hoe de kosmos ontstaan is. U kan het binnenkort allemaal lezen in mijn boek 'Wereldbeeld I'. Ook sinds die storm, weet ik wat ons in het hiernamaals te gebeuren staat. Heb ik allemaal berekend. Maar dat hou ik nog even voor mezelf. Kan u allemaal lezen in m'n boek.»

De tachtiger denkt dus nog lang niet aan ophouden. «Ach, wat moet ik anders doen. Ik heb tijdens de oorlog in de weerstand gezeten en geniet dus van een verzetspensioentje. Ik heb 43 octrooien op m'n naam, maar het enige wat op mijn grafsteen te lezen moet staan is: 'Nu ben ik dood, vroeger was ik Doyer'. Heb je'm?»

Als u die 5.000 gulden wel ziet zitten en denkt brandhout te kunnen maken van de herberekeningen van Doyer, kan u het boek 'De affaire Pi' bestellen op tel. 0031-35/69.45.265.

Piekeren over pi

De huidige waarde van pi werd voor het eerst berekend door de Nederlandse wiskundige Ludolph van Ceulen (1540-1610). Hij slaagde er als eerste in pi tot 35 decimalen na de komma te berekenen. Het getal pi wordt daarom ook wel eens een Ludolphiaans getal genoemd.

Het symbool pi is de eerste letter van het Griekse woord periphereia, dat 'cirkelomtrek' betekent. Het wordt gebruikt om de verhouding aan te duiden tussen de omtrek van een cirkel en zijn middellijn. Het is een wiskundige Steen der Wijzen: een reëel getal dat niet in een breuk is uit te drukken, oneindig na de komma en zonder weerkerende cijferreeksen. Al in de Oudheid waren geleerden geïntrigeerd op zoek naar een berekeningswijze voor de verhouding tussen de omtrek en de doorsnede van een cirkel.

Het was Archimedes (3de eeuw v. Chr.) die pi echt wetenschappelijk onder handen nam. Hij raakte tot 3,14. Rond 200 n. Chr. hadden mathematici het getal al verfijnd tot 3,1416. Van Ceulen ging nog verder en tegenwoordig gaan supercomputers tot 6 miljard cijfers na de komma. Als u het even niet meer weet, kan dit ezelsbruggetje handig zijn: 'May I have a large container of coffee? Thank you!' Tel het aantal letters van elk woord, zet ze naast elkaar en je hebt pi tot negen decimalen.