Banken halen recordwinsten

De Belgische bankiers hebben vorig jaar goed geboerd. Ze kunnen voor '99 uitpakken met een gezamelijke winst van 3,7 miljard euro. Dat is omgerekend 149,3 miljard frank en 44 procent meer dan in 1998. Voor de aandeelhouders levert dat een rendement op hun geïnvesteerd kapitaal op van meer dan 17 procent. Toch mogen niet alle banken over dezelfde kam worden geschoren. De grootste instellingen presteerden als groep het best. Zij haalden een rendement van 18,72 procent, de kleinere kwamen op hooguit 10,60 procent uit. Bovendien komt de winststijging vooral op rekening van de vijf grootste bankgroepen (Fortis Bank, KBC, BBL, Dexia, Artesia), die door tal van overnames steeds groter worden, en is de conjunctuur erg gunstig. In 1998 moesten de instellingen nog geld opzijzetten voor de eventuele niet-terugbetaling van leningen die ze hadden lopen in Azië en Latijns-Amerika. Toch slaagden nog vier Belgische banken erin om vorig jaar met verlies te werken.

J.V.G.

BR>De cijfers komen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Voorzitter Jean-Louis Duplat toont zich tevreden over de gang van zaken. De kwaliteit van de winst van de banken is verbeterd. Ze wordt in vergelijking met 1998 minder vertekend door eenmalige meerwaarden op aandelen. De winst is dus meer van blijvende aard. Toch houdt Duplat een slag om de arm. «We kijken met aandacht naar de ontwikkelingen in de markt van de woonkredieten. De concurrentie daar is enorm en tast het rendement van de banken aan,» zei hij.

Nog beter gaat het met de beursvennootschappen. Zij boekten in 1999 een gezamenlijke winst van 275 miljoen euro of iets meer dan 11 miljard frank, wat hun aandeelhouders een rendement geeft van 58,6 procent op hun geïnvesteerd vermogen.