Limburg heeft zijn eerste twee waterkrachtcentrales

Met een druk op een knop heeft Vlaams minister Steve Stevaert de eerste twee waterkrachtcentrales in Limburg op gang gebracht. De centrales aan de Zuid-Willemsvaart in Bocholt zijn eigendom van Interelectra, de installatie werd ontwikkeld door het Limburgse bedrijf Ecowatt.

Dominiek CLAES

BR>

Veel volk op de ingebruikneming van de eerste twee waterkrachtcentrales van deze provincie. Dat komt omdat er ook heel wat partijen hun zegen over moesten geven. Het oorspronkelijke voorstel komt van het bedrijf

Ecowatt

, met hoofdzetel in Heusden-Zolder. De nog jonge firma, die ondertussen zestig medewerkers telt en internationaal actief is, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van kleinschalige energieprojecten op basis van stromend water. Eigenaar is de Limburgse energie-intercommunale

Interelectra

, die de elektriciteit in het eigen net opneemt. De

Dienst voor de Scheepvaart

, de exploitant van de bevaarbare waterwegen in Antwerpen en Limburg, moest om begrijpelijke redenen zijn zegen geven. De afdeling Maas en Albertkanaal van het ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap

was aanwezig omdat het project kadert in het plan van de Vlaamse regering om tegen het eind van 2004 minstens 3% energie op een milieuvriendelijke manier op te wekken. Vandaar dat ook minister Stevaert niet op het appel kon ontbreken. Tenslotte is ook het

Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat

betrokken partij, omdat via de installatie ook een extra 5.000 liter water per seconde richting Nederland wordt gepompt.

Toch ook één wolkje voor de zon. Afgevaardigd bestuurder Bruno Buyse van Ecowatt stipte aan dat dergelijke centrales een probleem kunnen vormen voor de vrije doorgang van vissen over de landsgrenzen van de Europese Unie. Maar behalve hijzelf lag daar voorts niemand van wakker.

Energie uit water

Hoe krijg je nu energie uit vallend water? In de afvoerduikers aan de sluizen van Lozen en Bocholt zijn waterturbines geplaatst. De gigantische hoeveelheid water die door de duikers stroomt, doet de turbines draaien. De turbine drijft een generator aan die elektriciteit produceert. Die energie wordt via een beveiligde netaansluiting geleverd aan het net van Interelectra.

* het debiet in de duikers bedraagt 5.000 liter per seconde.

* het verval bedraagt er 1,75 meter.

* de turbines zullen ongeveer 8.000 uur per jaar draaien, bijna constant dus, aan 128 toeren per minuut.

* de turbines worden tegen zwerfvuil beschermd door een krooshekreiniger.

* jaarlijks leveren de generatoren samen 1.280.000 kWh, goed voor de voorziening van 366 gezinnen of ongeveer 1.000 mensen.

* ter vergelijking: de drie windturbines in Godsheide-Hasselt halen samen een geschatte jaarlijkse productie van 1.200.000 kWh.

* door deze alternatieve energie wordt een uitstoot van 970 ton CO² per jaar vermeden.