Boer Charel uitgespuwd door moderne boeren

Sedert maandag is boer Charel in 'Het Hart van Vlaanderen' toerist. Vandaag bevindt hij zich opnieuw in hartje Londen in het gezelschap van Mister John. «Ik kijk niet meer naar boer Charel, ook al gaat hij naar Egypte,» grijnst melkveehouder Benny Vangansewinkel uit Peer. «Ik heb me al genoeg aan die man geërgerd.»

Raymond de CONDÉ

BR>

Hij is niet de enige. Veel boeren hebben zich boos gemaakt toen de 70-jarige eenzaat in 'Jambers' werd opgevoerd en nog meer toen hij geregeld in 'Het Hart van Vlaanderen' begon op te duiken. Op zeker ogenblik stonden er in West-Vlaanderen zelfs enkele bussen klaar met boeren die bij VTM wilden gaan protesteren tegen de aftandse karikatuur die er van hun beroep werd gemaakt. «Wij hebben dat toen kunnen voorkomen,» vertelt woordvoerder Roger Saenen van de Boerenbond. «We hebben daarna een poging gedaan om in dialoog te treden met VTM maar dat is niet gelukt.»

Imago

De verontwaardiging was te begrijpen. Op een moment dat de boerenstiel bij de publieke opinie toch al onder vuur lag, verscheen daar een Charel op het scherm die het niet nodig vond zijn pan af te wassen, hij liet ze gewoon door zijn kat uitlikken. «Boer Charel staat haaks op hetgeen een moderne boer is en doet,» zegt Roger Saenen. «Jonge boeren zijn mensen die gestudeerd hebben, die zich de moeite getroosten om bij te blijven in een heel moeilijke sector. Het zijn eigenlijk managers, die rekening moeten houden met allerlei soorten wetgeving i.v.m. veiligheid, voedselbewaking enz. Dertig jaar geleden zaten er onder de boeren nog wel wat dorpsfiguren, in die tijd was er in de landbouw ook nog voor een deel verdoken werkloosheid. Maar als je vandaag de dag gaat kijken op een landbouwbedrijf, dan is dat op geen enkel punt te vergelijken met het erf van boer Charel. Zo iemand zou bijstand moeten krijgen.»

De ongewassen BV uit Lotenhulle heeft het imago van de boerenstiel geen goed gedaan, dat is het minste wat je er achteraf van kunt zeggen.

Benny Vangansewinkel: «Ze hebben bij VTM niet beseft hoeveel schade dat soort uitzendingen aanbrengt. Wij proberen daar iets aan te doen. Met de vzw Plattelandsklassen trekken we met de schooljeugd de boer op en tonen we hen hoe de hedendaagse landbouwsector in elkaar zit. Mijn collega, Dominique Smeets, deed onlangs zo'n rondleiding en helemaal op het einde vroeg één van die jonge gasten: «Meneer, waar is de boer hier eigenlijk?» Dat jongetje had niet door dat 'de boer' hem had rondgeleid. Hij had blijkbaar zo'n vieze, vuile figuur in gedachten die een halsdoek draagt met rode bolletjes. Dat idée fixe leeft niet alleen nog altijd bij de jeugd, jammer genoeg wordt het door figuren als boer Charel alleen nog maar versterkt. En dat terwijl wij tegenwoordig met de computer werken om de bemesting en het veevoeder aan te passen aan de groei van het melkvee.»

«Verwondering»

Hans Cardijn, sinds enkele maanden eindredacteur van 'Het Hart van Vlaanderen', weet dat het gevoelig ligt. «Daarom tonen we boer Charel niet langer op zijn erf. Het gaat niet meer over de boer maar over de mens Charel, een 70-jarige man die nooit de zee heeft gezien en nu, in de herfst van zijn leven, de kans krijgt om zich te verwonderen over de Big Ben in Londen, de Eiffeltoren in Parijs, het Vrijheidsbeeld in New York. In de uitzending van donderdag stelt hij met verbazing vast dat één aardappel bij Harrods in Londen evenveel kost als een kilo aardappelen bij ons. Dat tonen we niet om hem belachelijk te maken. Ik weet het, boer Charel heeft intussen ook een singletje gemaakt, hij is te gast op Miss-verkiezingen en hij heeft nu zelfs een manager. Daar heeft VTM niks mee te maken, wij hebben geen monopolie op hem.»