Kultuurcentrum BELGIE krijgt 12 miljoen subsidies

«Eindelijk een erkenning voor tien jaar werken, in soms moeilijke omstandigheden,» reageerde Jo Lijnen vorige week op het nieuws dat de Vlaamse overheid 12 miljoen subsidies toekent aan Kultuur- en Dienstencentrum BELGIE.

Els DE BODT

BR>«Vooral voor de achterban is het belangrijk dat we nu een structureel kader kunnen uitbouwen. Wij zijn nu eenmaal geen kunstencentrum dat vanachter een bureau gerund wordt,» voegde hij daar gisteren aan toe.

Sinds 1997 is Kultuur- en Dienstencentrum BELGIE officieel erkend door de overheid. Vanaf 2001 worden ze ook gesubsideerd. Lijnen: «De drie miljoen frank die we sinds de erkenning kregen, was absoluut onvoldoende om de doelstellingen die we voor ogen hebben, adequaat te bereiken.» Over welke doelstellingen praten we dan? «Oog hebben voor de basis - jongeren en gezelschappen die met ideeën komen aanzetten, die met experiment en vernieuwing bezig zijn - blijft de belangrijkste opdracht van een kunstencentrum. Wekelijks krijgen we zo'n twintig aanvragen binnen. Dat varieert van het opstellen van een dossier tot productionele of technische ondersteuning van een theater- of muziekgezelschap. Uiteraard moeten we daarin een selectie maken. Maar uit die toevloed van aanvragen blijkt dat de nood aan professionele begeleiding van jonge kunstenaars groot is in de provincie. Daarnaast willen we ons publiek in contact brengen met een aantal verschillende disciplines uit het culturele landschap. Ook in de toekomst kiezen we voor die veelzijdigheid. Ik geloof dat het alleen maar verrijkend is, als je naar het theater gaat en je er een leuke expo gratis bovenop krijgt. Door voor verscheidenheid te kiezen, dwing je het publiek ook om keuzes te maken en zo zet je mensen aan tot een actief participatiebeleid, wat toch een van de belangrijkste uitdagingen van ons huis is.»

Vrijwilligers

Waaraan zal het subsidiegeld besteed worden? Lijnen:«Kunstencentra zijn al te vaak geïnstitutionaliseerde cultuuroverdragers geworden en dat willen we absoluut vermijden. Onze belangrijkste opdracht bestaat eruit om met dat geld een structureel kader te scheppen waarbinnen onze oorspronkelijke opzet bewaard blijft. We moeten de 'onvolmaaktheid' blijven zoeken maar die op een professionelere manier uitwerken. Het is zeker niet de bedoeling om plots veel meer te gaan programmeren of om elke avond een uitverkochte zaal te hebben. Ik geloof niet dat het onze opdracht is om op dat vlak te scoren. We blijven aan kortetermijnplanning doen met veel 'gaten' die in laatste instantie nog kunnen ingevuld worden. Het meeste geld zal geïnvesteerd worden in personeel. Momenteel hebben we gemiddeld 3,5 mensen in dienst en werken we voornamelijk met vrijwilligers - stuk voor stuk specialisten op een bepaald terrein van wiens expertise we gelukkig kunnen profiteren. Het is ook de bedoeling dat we meer geld gaan investeren in pers en publiciteit en professionele technici. We hadden tot vandaag niet de financiële mogelijkheden om een technicus in dienst te nemen.»

«We zouden ook graag de gezelschappen of kunstenaars die hier een productie maken op langere termijn begeleiden. Nu was het soms zo, dat ze hier een voorstelling of expo hadden en

that's it

. Als we iemand voltijds kunnen aannemen die als aanspreekpunt voor het productioneel en projectwerk fungeert, kunnen wij bijvoorbeeld zoiets als een tournee voor die artiesten uitwerken.»

«Ik geloof dat we ons moeten blijven concentreren op het experiment en de vernieuwing. Kleinschalige projecten die hier kunnen groeien. Ik ben altijd blij als een gezelschap dat hier enkele jaren geleden stond, nu zo groot is geworden dat het in het reguliere culturele centra-circuit kan meedraaien. Dan hebben we onze opdracht goed volbracht. Met Peter Houben (Nemo) bijvoorbeeld hadden we ooit de afspraak dat hij hier met zijn groepje mocht spelen, als hij tijdens de verbouwingen de muren mee hielp voegen. Dat kan alleen in een kunstencentrum als dit.»

Aangeboden door onze partners