E-Glue eerste spin-out van denkplatform Minds

Denkplatform Minds brengt met E-Glue een eerste spin-out op de markt. Ook de nummer twee staat op stapel, want medio augustus zal P.I.U. als tweede bedrijf worden opgericht. In een wat verdere toekomst worden nog minstens een drietal andere projecten verder uitgewerkt, met als uiteindelijk doel de oprichting van nog meer nieuwe bedrijven. Het concept van een platform dat drijft op kenniswerkers, lijkt dus aan te slaan.

Jos STERK

BR>

Minds brengt mensen bij elkaar die ideëen uitwisselen, die vervolgens worden uitgewerkt tot concrete bedrijfsprojecten. Gangmaker van het gebeuren is de Hasselaar Guy Orens. Met E-Glue heeft Minds nu zijn een eerste concreet project gerealiseerd. Guy Orens spreekt in verband met E-Glue liever van een spin-out dan een spin-off: «Het is dus zeker niet zo dat ons eerstgeborene wordt afgestoten. De banden met E-Glue blijven zeker bestaan.»

Zoals de naam al laat vermoeden is de eerste spin-out van Minds actief in de nieuwe economie. De klant krijgt verschillende diensten via internet aangeboden, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid om tickets voor films en andere evenementen van thuis uit effectief te kopen, te betalen en zelfs te laten afdrukken. In feite wordt elke personal computer zo omgebouwd tot een ticketterminal. Guy Orens: «We zijn nu met verschillende partijen aan het onderhandelen. Die onderhandelingen hebben zelfs al concrete resultaten opgeleverd, maar daarover kan ik voorlopig niet meer zeggen. Overigens gaan de diensten die we kunnen aanbieden verder dan alleen maar de verkoop en het betalen van tickets. De toepassingsmogelijkheden liggen op verschillende gebieden, waarbij ik bijvoorbeeld denk aan de reis- en de verzekeringssector. De bedoeling is dat onze eerste spin-out in laatste weken van dit jaar operationeel zal worden.» Bij E-Glue werken nu acht mensen en er zijn nog drie openstaande vacatures. Om de start te financieren is een kapitaalverhoging gepland, waarbij een bedrag van ongeveer 40 miljoen frank zal worden opgehaald. Minds zelf voorziet het kapitaal te verhogen in het najaar.

P.I.U.

Inmiddels is Minds druk bezig om de tweede spin-out op te starten. Die luistert naar de naam P.I.U., wat staat voor Personal Information Unit. De activiteiten kunnen bondig worden samengevat als hedendaagse elektronische communicatie. Het betreft een nieuwe distributievorm die het mogelijk maakt om alle soorten informatie langs elektronische weg zowat overal toegankelijk te maken. Het streefdoel is om de tweede spin-out rond 15 augustus op poten te hebben. Guy Orens: «Over de concrete activiteiten van P.I.U. kan ik nog niet veel zeggen. We wachten eerst de oprichting af. Toch kan ik al zeggen dat P.I.U. mag worden beschouwd als een elektronisch distributiesysteem voor de geschreven pers. De lezer kan er zijn kranten en magazines bij wijze van spreken langs elektronische weg gaan afhalen.» Bij P.I.U. zullen in eerste instantie zes à zeven mensen te werk worden gesteld. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf zich in Hasselt zal vestigen, dan wel in Leuven. In laatstgenoemde universiteitsstad heeft ook Minds zijn hoofdkwartier gevestigd.