Grote tevredenheid over dagchirurgie

96,6 procent van de patiënten die in ons land een heelkundige ingreep ondergingen in daghospitalisatie hebben hierover een goede (34,4 procent) tot zeer goede (61,7 procent) indruk. Slechts 0,5 procent meldt een slechte ervaring. 96,5 procent zou dit aan derden aanraden. Dat blijkt uit een onderzoek door de Belgian Association of Ambulatory Surgery en de Ecole de Santé Publique (ULB). De resultaten staan in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Belga

BR>Het uitvoeren van heelkundige ingrepen in daghospitalisatie kent in ons land net als in het buitenland een toenemend succes. In het kader van het onderzoek dat in 1998 werd uitgevoerd kregen 10.330 patiënten in 59 ziekenhuizen (meer dan de helft van het totaal aantal van 113 in ons land) een vragenlijst voorgelegd. 3.429 (33,2 procent) stuurden een ingevuld formulier terug waardoor de resultaten volgens de onderzoekers representatief zijn.

5,6 procent van de ondervraagden vond het vertrek uit centrum evenwel wat voorbarig en was liever blijven overnachten. 33,1 procent ondervond eenmaal terug thuis verschillende problemen zoals pijn (6,6 procent), bloeding (6,6 procent), braken (4,7 procent) en misselijkheid (5,3 procent). In de meerderheid van de gevallen kon men dit zelf oplossen. 5,7 procent (van alle ondervraagden) deed beroep op de huisarts, 3,8 procent op het centrum. 0,9 procent werd terug opgenomen.

Een grote meerderheid toont zich tevreden over de kwaliteit van de informatie die men bij het vertrek kreeg betreffende het postoperatief verloop (82,6 procent), de verdere behandeling (92,7 procent), de te nemen voorzorgen (93,6 procent) en de persoon of de dienst die men kan bereiken bij problemen (88,8 procent). 20,5 procent van de patiënten (33,9 procent Franstaligen en 6,9 procent Nederlandstaligen) werd de dag na de ingreep opgebeld door het dagziekenhuis wat door de betrokkenen bijzonder op prijs werd gesteld.

32 procent verbleef minder dan 6 uur in het centrum. 27,6 procent verbleef er tussen 6 en 8 uur en 40,4 procent meer dan 8 uur. 1,2 procent van de patiënten kon het centrum niet verlaten op de dag van de ingreep en werd opgenomen. In iets meer dan de helft van de gevallen gebeurde dit op voorstel van het centrum om medische redenen, in de andere gevallen op vraag van de patiënt (30 procent), om organisatorische redenen bij het centrum (5 procent) of de patiënt (5 procent). De grote meerderheid (81,5 procent) verbleef slechts 1 nacht in het ziekenhuis.

Lit. C. De Lathouwer: Chirurgie in daghospitalisatie: een enquête bij 3.429 patiënten in 59 ziekenhuizen, Tijdschrift voor Geneeskunde, p. 904-911, 15 juni 2000.