Wat staat wappers nog te wachten?

Het begon met SMS, waarmee je elkaar via de gsm kleine berichtjes kan sturen. Nu is er WAP en binnenkort wordt de grens tussen computer en gsm waarschijnlijk nog kleiner. Heel wat bedrijven hebben immers al kleine toetsenbordjes die aan de gsm geklikt kunnen worden om het e-mailen en surfen te vergemakkelijken. Verder duiken steeds uitgebreidere WAP-sites op en zie je steeds meer gsm's waarmee je ook kan e-mailen en faxen. Het ligt voor de hand dat het potentieel van WAP ongekend groot is, zeker met in het achterhoofd de nog steeds verder exploderende markten van zowel de gsm als het internet.

BR>Momenteel ligt het grote probleem nog bij het kleine toetsenbord, het beperkte aanbod van sites en de surfsnelheid. De groep sites wordt echter elke dag groter en zelfs in ons eigen kleine land krijg je meer en meer toegang tot informatie via je gsm. Ook aan de snelheid waarmee de informatie wordt doorgestuurd, wordt druk gesleuteld. En wie denkt er nog aan een toetsenbord als er zoiets bestaat als spraakherkenning? De grote constructeurs zijn nu al druk aan het werk aan een toestel dat reageert op de stem van de gebruiker. Eens dat lukt is het hek van de dam.

Uiteraard volgt de Regionale Uitgeversgroep (RUG) al die ontwikkelingen op de voet. De uitgever van Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen is van plan ook in de toekomst een voortrekkersrol te vervullen in het aanbieden van nieuws en informatie via nieuwe media en dragers aan een zo groot mogelijk publiek.