Lagere BTW en schrijfgeld voor de bouw?

Minister van financiën Reynders denkt er aan om een verlaging door te voeren van de registratierechten bij aankoop van een onroerend goed, en de verlaging van de BTW voor de nieuwbouw. Dat meldt BouwWereld, de koepelsite van de Belgische bouwsector. Die maatregel kadert in een algemeen beleid rond de onroerende sector. Ook een verlaging van de BTW-tarieven maakt daar deel van uit. De kans dat die algemene BTW-verlaging er komt is volgens BouwWereld zeer reëel. Anderzijds valt het te betwijfelen of alle bouwers van die verlaging kunnen genieten vermits die maatregel wel eens gekoppeld zou kunnen worden aan de grootte van de woning.

D.C.

BR>Bij elke aankoop van een woning of grond betaal je momenteel 12,5% registratierechten (ook wel schrijfgeld genoemd). Bewoners van woningen met een laag kadastraal inkomen (minder dan 30.000 frank) hebben nu reeds recht op verminderde registratierechten van 6% ('klein schrijfgeld'). Nu denkt men er dus aan om voor alle woningen en gronden een verlaagd tarief in te voeren.

BouwWereld denkt dat de definitieve beslissing over de verlaagde registratierechten en het verlaagde BTW-tarief genomen wordt in het najaar, in het kader van de federale begroting 2001.